FAQ/rettelser/infoWhat child is this

Det SKALl egentlig være Eb i første tone hos jentene i takt 30, 33 og 37.               Akkorden E spilles som en E maj7. Men om det er lettere å synge E på første og tredje 8.del i damene, er det også ok.                                      


Whats another year

I takt 31 og 32 er det riktig skrevet for kor. men akkorden i takt 32 skal spilles to slag senere enn den er notert.


Egenvalgt sang

Koret kan om ønskelig synge en egenvalgt sang. Om mulig er det flott om koret velger en a capella sang. Kun fordi det gjør en fin forskjell i oonserten med ellers mye akkopagnement. 


Dirigent

Skal dirigenten dirigere koret i konserten?                                                                                Ja korets dirgent dirigerer koret, men kapellmester leder dirgent/orkester og solister.


© stein austrud 2018