Play music

Opptak fra øvelse legges ut for orientering for dere. Minner om at dette kun er til internt bruk.

Dere vil merke at det er noen få justeringer dere må gjøre i notene ifht til form.


Drummer boy 


A magical moment


Breath of heaven (liten i overgang til siste refreng)


Circle of life


Go tell (kun et refreng i starten)


Carol of the bells


Mitt hjerte


You never walk


O helga natt


Gloria (kun 1 refeng)

Andre tidligere lydfiler:


Carol Of The Bells


Sonjas sang


Nessun Dorma

© stein austrud 2018